آذر ۲۵, ۱۴۰۰

یک خطر فرهنگی برای نابینایان

جامعه نابینایان ایران این روزها نگران از دست دادن یک دستاورد فرهنگی بزرگ دیگر است دستاوردی که سالها نه تنها در خاورمیانه بلکه در تمام دنیا بی بدیل بوده است دستاوردی که به نوعی سند هویت اجتماعی نابینایان به شمار می رود ... ادامه مطلب