کمک‌های منتظر حامی انجمن نابینایان
_

مددجو آقا

۳۲ ساله، نابینا و ناشنوا

شماره پذیرش: ۰۶۸۴

درخواست: بسته معیشتی

مبلغ درخواست: ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

وی پدر دو فرزند است که کودک ۵ ساله اش، کم بینا است. شغلش دست فروشی  می باشد و درآمد بسیار اندکی دارد. منزل وی اجاره ای می باشد که ماهیانه ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال، هزینه پرداخت می نماید. این خانواده بحران اقتصادی دارند و از انجمن نابینایان در زمینه ی بسته های معیشتی، طلب حمایت دارند.

دیدگاه ها غیرفعال است