کمک‌های منتظر حامی انجمن نابینایان
_

مددجو دختر بچه

۱۱ ساله نابینا و معلول ذهنی

شماره پذیرش: ۰۶۷۸

 درخواست: بسته معیشتی

مبلغ درخواست:۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

پدر مددجو چهار فرزند دارد که سه فرزندش علاوه بر نابینایی و معلولیت ذهنی دچار اختلالات تعادلی نیز می باشند. این خانواده شش نفره سابقا ساکن کهنوج شهرستانی اطراف کرمان  بودند اما به علت تحصیل و درمان فرزندان به کرمان مهاجرت کرده اند. در حال حاضر در کرمان صاحب خانه می باشند. اما پدر مددجو هنوز موفق به پیدا کردن شغل نشده اند. بیکاری پدر با وجود سه فرزند چند معلولیتی زندگی را برایشان دشوار ساخته است.

دیدگاه ها غیرفعال است