کمک‌های منتظر حامی انجمن نابینایان
_

مددجو خانم  

۶۲ ساله نابینا

شماره پذیرش: ۰۶۷۰

نوع درخواست: بسته معیشتی

مبلغ درخواست: ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۱۶ سال پیش به دلیل فشارعصبی وارد شده ناشی از یک کلاه برداری و جعل امضای مددجو، وی بینایی خود را از دست داده است. پس از این جریان همسرش نیز فوت شده. مددجو با وجود بدهی پیشین، فرزندانش را به تنهایی نگهداری و بزرگ کرده است. از ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال حقوق بازنشستگی همسر مرحومش، ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال اقساط بدهی ناشی از کلاه برداری را پرداخت می نماید. وی به ناچار در منزل مادری اش زندگی می کند. ضمن اینکه این خانه در انحصار وراثت قرار گرفته و از امکانات بسیار کمی برخوردار است. همچنین یخچال و برخی از لوازم زندگی را ندارد. علاوه بر آسیب بینایی، با بیماری سرطان پوست نیز روبروست.به دلیل شکستگی در ناحیه پا، دچار عفونت شده است. این خانم در زمینه های معیشتی و لوازم زندگی، از انجمن نابینایان استان کرمان، تقاضای کمک نموده است.

دیدگاه ها غیرفعال است