کمک‌های منتظر حامی انجمن نابینایان
_

  مددجو آقا 

 ۲۸ ساله نابینا

 شماره پذیرش: ۰۶۶۶

درخواست: مالی

مبلغ درخواست: ۱۰.۰۰۰.۰۰۰

 جوانی است که به تحصیل علاقه بسیار دارد، اما عدم توانایی مالی وی و خانواده اش را مجبور کرده تا از شهر به روستا مهاجرت نمایند و در روستا امکان تحصیل نداشته لذا تا کلاس نهم بیشتر درس نخوانده. مدتی است که خودش به کرمان آمده و خانه عمه اش را به مبلغ ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال اجاره کرده تا بتواند ضمن ادامه تحصیل در زمینه های موسیقی و فوتبال فعالیت نماید. اما متاسفانه توان اقتصادی لازم را ندارد تا هزینه هایش را پرداخت نماید در ضمن مادرش هم مبتلا به سرطان است.

انجمن نابینایان با بررسی های لازم و مددکاری حضوری قصد دارد تا وی را حمایت نماید.

دیدگاه ها غیرفعال است