کمک‌های منتظر حامی انجمن نابینایان
_

مددجو آقا

۴۲ ساله نابینا

شماره پذیرش: ۰۰۰۵

درخواست: مالی

مبلغ درخواست: ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال، ماهیانه

وی به دلیل بیماری بهجت، از سال هزار و سیصد و نود و  دو، نابینا شده، طی این هشت سال بیماری اش همچنان پیشرفت داشته و شرایط درمانی خاصی را برایش ایجاد کرده است. تنها زندگی می کند، در یک خانه ی بیست و پنج متری با اجاره ی ماهانه ۴.۵۰۰.۰۰۰ ریال، با امکانات و وسایل بسیار ناچیز ضمن اینکه لوازم خانگی که در منزل مددجو وجود دارد، متعلق به صاحبخانه می باشد که به صورت امانت در اختیار مددجو قرار گرفته است. وی قبل از نابینا شدن ارایشگر بوده اما در حال حاضر  باتوجه به شرایط نابینایی اش بیکار است و تنها ماهیانه مبلغ ۳.۵۰۰.۰۰۰ ریال، مستمری بهزیستی را دریافت می کند. وی حتی توان تامین نیازها روزانه اش را ندارد.  به دلیل هزینه هایی که برای درمان و دارو پرداخت می نماید، درخواست کمک نموده تا به وی یا خواهرش کمک شود که باگرفتن جواز شیرینی پزی بتواند به همراه خواهرش که آموزش این حرفه را دیده، کسب و کاری راه بیندازد و کسب درآمد نماید.

دیدگاه ها غیرفعال است