کمک‌های منتظر حامی انجمن نابینایان
_

مددجو آقا

۳۲ ساله، نابینا و معلول جسمی حرکتی

شماره پذیرش: ۰۴۷۸

درخواست: توالت فرنگی

مبلغ درخواست: ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

وی یازده سال پیش بر اثر یک سانحه تصادف مدت دو سال در کما بوده و پس از بهبودی، هم بینایی خود را از دست داده و هم دچار معلولیت جسمی و حرکتی شده است. خانواده با توجه به شرایط نامطلوب مالی شان، هزینه های هنگفتی را خرج بهبود شرایط وی نموده است و در حال حاضر، به لحاظ اقتصادی، نیازمند حمایت هستند. همچنین از انجمن نابینایان در زمینه ی بسته های معیشتی و یک توالت فرنگی ثابت، تقاضای کمک کرده اند.

دیدگاه ها غیرفعال است