کمک‌های منتظر حامی انجمن نابینایان
_

مددجو خانم

۳۹ ساله و کم بینا

شماره پذیرش: ۰۱۱۶

درخواست: بسته معیشتی

مبلغ درخواست: ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

مددجو علاوه بر آسیب بینایی، بیماری روماتیسم مفصلی هم دارد که مشکلات زیادی را برایش ایجاد نموده، صاحب دو فرزند است که یکی کلاس نهم و دیگری کلاس دهم می باشد. وی از همسرش جدا شده و در یک اتاق در خانه ی پدری اش زندگی می کند که امکانات بسیار ناچیز و محدودی دارد. درآمد ایشان مستمری بهزیستی و حقوق اندکی است که از خدمتکاری در منازل به دست می آورد.

بحران فقر در این خانواده در حدی است که در تهیه ی بسته های معیشتی، از انجمن نابینایان تقاضای کمک نموده است.

دیدگاه ها غیرفعال است