کمک‌های منتظر حامی انجمن نابینایان
_

مددجو خانم

۴۷ ساله نابینا

شماره پذیرش: ۰۳۴۴

درخواست: پزشکی درمانی

مبلغ درخواست: ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

مددجو به همراه پدر و مادرش ساکن یکی از محله های پایین شهر کرمان است. پدرش سرطان مثانه دارد و به لحاظ اقتصادی سطح ضعیفی دارند. مدتی است مشکوک به سرطان سینه می باشد. یک مرتبه تحت عمل جراحی قرار گرفته است و توموری را خارج کرده اند اما دوباره پس از مدتی تومورهای جدیدی در سینه و رحم  وی رشد نموده است. ایشان در برخی مراسمات مداحی می کند و درآمد چندانی ندارد. هزینه های جراحی و درمان نیز بسیار زیاد است و در حد توان اقتصادی مددجو و خانواده اش نمی باشد.

لذا انجمن نابینایان کرمان با توجه به وضعیت بحرانی مددجو برای درمان، در سدد حمایت وی است تا بیماریش کنترل و درمان شود.

دیدگاه ها غیرفعال است