کمک‌های منتظر حامی انجمن نابینایان
_

مددجو آقا

۲۷ ساله کم بینا

شماره پذیرش: ۰۲۶۶

درخواست: نصب دندان متحرک

مبلغ درخواست: ۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

مددجو در یک خانواده فقیر زندگی می کند. پدر خانواده به دلیل بیماری قادر به کارکردن نمی باشد. منزلشان در یکی از محله های پایین شهر کرمان قرار دارد. ضمن اینکه حیاط منزل به طور کامل خاکی است و نیاز به موزائیک کاری دارد. فشار اقتصادی این خانواده در حدی می باشد که توان پرداخت قبوض برق و آب خانه را هم ندارند و در شرایط بسیار بحرانی به سر می برند. مددجو به دلیل تغذیه نامناسب و کمبود ویتامین و کلسیم ناچار به کشیدن تعداد زیادی از دندانهایش شده و نیاز به نصب دندان متحرک دارد. از آنجایی که آسیب بینایی وی را در پیدا کردن کار دچار مشکل ساخته بسیار مایوس و درگیر ناراحتی اعصاب و روان شده است.

دیدگاه ها غیرفعال است