کمک‌های منتظر حامی انجمن نابینایان
_

مددجو آقا

۲۸ ساله و نابینا

شماره پذیرش: ۰۱۹۸

درخواست: بسته معیشتی

مبلغ درخواست: ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

مددجو در حاشیه کرمان زندگی می کند، خانه فاقد امکانات برق آب و گاز است که شرایط بسیار سختی را ایجاد کرده است. دو برادر دارد و پدرش هم کارگر است، وی در اثر مسمومیت شدید دچار نابینایی شده پدر خانواده برای تامین هزینه های درمان فرزندش، خانه اش را فروخته است. درحال حاضر شرایط این خانواده بسیار بحرانی است و از انجمن نابینایان، تقاضای بسته های معیشتی را دارند.

دیدگاه ها غیرفعال است