کمک‌های منتظر حامی انجمن نابینایان
_

مددجو آقا

۴۸ ساله و کم بینا

شماره پذیرش: ۰۱۹۰

درخواست: جهیزیه

مبلغ درخواست: ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

مددجو علاوه بر آسیب بینایی، بیماری آلبینیسم هم دارد که برایش محدودیت های فراوانی ایجاد کرده از جمله اینکه در نور خورشید نمی تواند حضور داشته باشد. وی صاحب پنج فرزند است، در یک خانه ی سرایداری زندگی می کند که همسرش سرایدار آنجاست. از لحاظ معیشتی و امکانات زندگی مشکلات بسیاری دارند. دخترش هم عقد بسته است و برای تهیه ی برخی از اقلام جهیزیه اش ( یخچال، ظروف آشپزخانه، قالی و سرویس خواب) از انجمن نابینایان تقاضای کمک نموده است.

دیدگاه ها غیرفعال است