کمک‌های منتظر حامی انجمن نابینایان
_

مددجو آقا

۴۳ ساله کم بینا

شماره پذیرش: ۰۱۸۷

درخواست: تعمیرات منزل

مبلغ درخواست: ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

وی به همراه همسر و دختر شش ساله اش در دو اتاق بسیار نامناسب و غیربهداشتی با امکانات ناچیز که روی پشت بام منزل پدری اش ساخته شده، زندگی می کند. همین دو اتاقشان هم در وراثت قرار دارد. این مددجو به خاطر شرایط بینایی اش بیکار بوده، در ماه تنها سه روز به کارگری می رود و در آمد بسیار ناچیزی از کارگری به دست می آورد. همسرش در یک دفترخانه اسناد رسمی کار می کند. و در آمد ماهیانه اش در ماه تنها ۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد. بحران فقر این خانواده به حدی است که شرایط تغذیه ای نامناسبی دارند. ضمن اینکه سیستم لوله کشی آب تخریب شده از این رو برای تامین آب مصرفی دچار مشکل اساسی شده اند. لذا از انجمن نابینایان استان کرمان در خواست کمک نموده اند.

انجمن هم با مددکاری حضوری و بررسی های لازم قصد کمک و حمایت این خانواده را دارد

دیدگاه ها غیرفعال است