کمک‌های منتظر حامی انجمن نابینایان
_

مددجو خانم

۴۵ ساله کم بینا

شماره پذیرش : ۰۰۰۹

 درخواست : لوازم منزل

مبلغ درخواست : ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

مددجو دارای سه فرزند است و همسرش ناشنوا می باشد. همسر وی با وانت خود میوه می فروشد و درآمد چندانی ندارد. باوجود مشکلات مالی ماهیانه ۱۰.۵۰۰.۰۰۰ ریال اقساط وامی را که جهت پرداخت پول رهن منزلشان داده اند، پرداخت میکنند. زندگی ساده و محقرانه شان کمبودهایی داردکه بعضی از آنها معصومه را با توجه به آسیب بینایی دچار مشکل ساخته است.

باتهیه لباسشویی جاروبرقی و گوشی موبایل کمک شایانی به این خانواده می شود.

دیدگاه ها غیرفعال است