کمک‌های منتظر حامی انجمن نابینایان
_

مددجو دختر بچه

۹ ساله کم بینا

     شماره پذیرش: ۰۱۴۹   

 درخواست: اجاره مسکن

مبلغ درخواست: ماهیانه ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

مددجو فرزند اول خانواده می باشد. یک خواهر و یک برادر کوچکتر دارد که خواهرش به علت عدم توان مالی خانواده در پرداخت شهریه مدرسه از تحصیل بازمانده است. پدرش سابقا در کارواش کار میکرده اما درحال حاضر به دلیل آسیب کمر و زانو قادر به کار کردن نمی باشد. مادر خانواده به عنوان همراه بیمار به بیمارستان ها میرود. این خانواده به علت عدم توانایی در پرداخت اجاره خانه به واسطه یکی از دوستانشان در یک اتاق واقع در اطراف روستای شرف آباد سکونت دارند. این اتاق فاقد امکانات اولیه زندگی از قبیل لوله کشی آب گاز و برقکشی می باشد. نبود برق شرایط تحصیل مددجو را به خصوص در شب دچار مشکل نموده است. حتی برای شارژ گوشی موبایل که توسط مدرسه تهیه شده است با سختی فراوان مواجه شده است. نبود امکانات اولیه زندگی بحران فقر بر شانه های این کودک، به حدی فشار آورده است که اورا از ادامه زندگی مایوس کرده و با افسردگی شدیدی مواجه نموده است.

دیدگاه ها غیرفعال است