کمک‌های منتظر حامی انجمن نابینایان
_

مددجو آقا

۴۰ ساله و کم بینا

شماره پذیرش: ۰۱۲۱

درخواست: مالی

مبلغ درخواست: ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

مددجو صاحب دو فرزند است و در یک کارخانه جعبه سازی کار می کند. ماهیانه ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال دریافت می نماید که ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال اجاره خانه و ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال نیز قسط وام پرداخت می کند. چشم دخترش آب مروارید دارد و برای عمل و عینک هزینه ی زیادی را پرداخت می نماید. لذا از انجمن نابینایان برای رفع مشکلاتش تقاضای کمک نموده است.

دیدگاه ها غیرفعال است