کمک‌های منتظر حامی انجمن نابینایان
_

مددجو آقا

 ۲۰ساله کم بینا

کد پذیرش: ۰۰۲۵

 درخواست: گوشی همراه

مبلغ درخواست: ۴۰.۰۰۰.۰۰۰

مددجو فرزند دوم خانواده است و دارای یک خواهر متاهل بزرگتر و یک برادر کوچکتر معلول که از تحصیل بازمانده است. پدر خانواده سال پیش فوت کرده مادر خانه دار و متاسفانه اعتیاد دارد. مددجو کودکی بسیار دشواری را سپری کرده او از سن ۱۰سالگی درگیر اعتیاد شده اما درحال حاضر حدود یک سال است که ترک اعتیاد نموده. وی علی رغم مشکلات خانواده تا کلاس دهم درس را ادامه داده و درحال حاضر به دنبال کار می باشد ضمن اینکه علاقمند به آموزش خط بریل به نابینایان است. پدربزرگ خانواده پس از فوت پسرش در بحث انحصار وراثت اعاده حقوق والد را نموده حتی گوشی موبایل مددجو را نیز شامل شده، این موضوع بحران فقر خانواده را تشدید کرده است. منزل محقرشان که از شرایط بسیار نامطلوبی برخورداراست در یکی از محله های پایین شهر کرمان قراردارد در وراثت قرارگرفته است. مددجو نیازمند اشتغال، وام و یک عدد گوشی همراه می باشد.

دیدگاه ها غیرفعال است