کمک‌های منتظر حامی انجمن نابینایان
_

مددجو آقا

۴۳ ساله کم بینا

شماره پذیرش: ۰۶۶۲

نوع درخواست: بسته معیشتی

مبلغ درخواست: ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

ایشان به همراه مادر در خانه ای مشترک با دایی که در احصار وراثت قرار دارد، زندگی می کنند. از این خانه فقط یک اتاق دارند که فاقد امکانات و لوازم زندگی است. فضای نامناسب و محقرانه شان زندگی آنها را دشوار نموده. مددجو سابقا در حرفه ی نقاشی ساختمان فعالیت داشته اما به خاطر تاثیرات مواد شیمیایی رنگ ها، بر چشمانش پس از هفت سال مجبور به ترک شغل خود شده و هم اکنون لوازم کهنه یا چوبی همسایه ها را در منزل خود تعمیر و رنگ میزند.که درآمد ماهانه اش از این راه حدود ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال است. ایشان در زمینه معیشتی و دریافت سبد کالا ماهیانه، از انجمن درخواست کمک نموده است.

انجمن هم با بررسی های حضوری و دقیقی که به عمل آورده قصد دارد تا با همت خیرین ایشان را حمایت نماید.

دیدگاه ها غیرفعال است