کمک در مشاوره‌های پزشکی‌ و مشاوره‌های درسی

_

در این بخش پزشکان، روانپزشکان، روانکاوان و مشاوران درسی می‌توانند با پر کردن فرم داوطلبین موجود در وب‌سایت انجمن  با توجه به نیازهای فراوان این قشر از جامعه کمک‌های شایان توجهی را به اعضای تحت پوشش انجمن ارائه دهند و با اعلام ساعات و روزهایی که می‌توانند وقت گرانبهایشان را در اختیار بگذارند، این امکان را به اعضا بدهند تا از طریق انجمن از نظرات و مشاوره‌های تخصصی‌شان بهره‌مند شوند.