کمک به تدارکات جشن‌ها و مراسم مختلف

_

شما می‌توانید با پر کردن فرم داوطلبین موجود در وب‌سایت انجمن با اعلام آمادگی خود در کمک به برگزاری مراسم و جشن‌های مختلف در امور تدارکات و دیگر موارد مورد نیاز انجمن همراهی کنید.