پزشکی و درمانی

_

در بخش پزشکی و درمانی انجمن تلاش می‌کند با توجه به درخواست‌های اعضا نسبت به تأمین کمک هزینه‌های درمانی و دیگر موارد پزشکی که مربوط به سلامت اعضاست، فعالیت کند و نسبت به معرفی آن‌ها به سازمان ها و موسسات درمانی  و پزشکی اقدام نماید تا در این جهت تسهیلاتی را برای اعضا فراهم نماید.