منشور اخلاقی انجمن نابینایان
_

انجمن نابینایان کرمان خود را متعهد به ارائه خدمات مطابق با مواد اخلاقی زیر می‌داند

 • ماده ۱ – اصول اخلاقی مرتبط با مددجویان- هدف اصلی انجمن نابینایان کرمان رسیدگی و حمایت از شهروندان نابینا و کم‌بینای استان کرمان است که نیاز به حمایت‌های مالی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و معیشتی مختلف دارند.
  - «انجمن نابینایان استان کرمان» تلاش می‌کند تا با جذب کمک‌های نیکوکاران و جلب حمایت‌های سازمان‌های ذی‌ربط نابینایانی را که نیاز به کمک‌های پزشکی و درمانی دارند، یاری کند.
  - خدمات انجمن فارغ از هرگونه تبعیض جنسیتی، دینی و ملیتی ارائه می‌شود.
  - خدمات انجمن شایسته شأن و منزلت انسان‌ها و با احترام به ارزش‌ها و اعتقادات فرهنگی و مذهبی ارائه می‌شود.
  - «انجمن نابینایان استان کرمان» دسترسی به امور آموزشی و فرهنگی و هنری را از طریق برنامه‌های حمایتی فراهم می‌کند.
  - خدمات انجمن بر پایه‌ صداقت، ادب و رفتار همراه با مهربانی به اعضا ارائه می‌شود.
  - خدمات انجمن مبتنی بر عدالت است و اولویت‌های درخواستی اعضا بر اساس بررسی‌های دقیق و تحقیق و بررسی کامل ارائه می‌شود.
 • ماده ۲ - اصول اخلاقی مرتبط با جمع‌آوری کمک‌های مالی- اصول اخلاقی در معرفی انجمن و بیان اهداف آن به نیکوکاران جهت جمع آوری منابع مالی و کمک های مردمی در نظر گرفته می‌شود.
  - از هرگونه بزرگ‌نمایی و فریب‌کاری در بیان اهداف، مقاصد، روش‌های کاری و معرفی انجمن هنگام جمع‌آوری کمک‌های مالی و جذب سرمایه پرهیز می‌شود.
  - ارتقای شفافیت در روابط با نیکوکاران به خصوص تعهد نسبت به پایبندی به منشور اخلاقی سازمان‌های اجتماعی و انسان دوستانه اولویت انجمن است.
  - دریافت هدایا و جذب سرمایه مطابق با اصول و قوانین و مقررات انجمن صورت می‌‌گیرد.
  - کلیه اعضای انجمن متعهد هستند که در معاملات و یا خریدهای مؤسسه ذی‌نفع نباشند و برداشت یا تخصیص از منابع مؤسسه به نفع خود انجام ندهند و از تسهیلات و امکانات انجمن استفاده شخصی نکنند.
  - تمام ارتباطات حقوقی، مالی و یا سازمانی انجمن با سایر سازمان‌ها و نهادها شفاف و روشن و قابل ارزیابی پایه‌ریزی شده است.
  - رازداری و بی‌طرفی در جمع‌آوری کمک‌های مالی از اصول کلیدی انجمن است.
 • ماده ۳ - اصول اخلاقی مرتبط با پرسنل- رعایت ادب و نزاکت و عدالت و هرگونه رفتار دور از تبعیض بر اساس موازین اخلاقی، انسانی و حرفه‌ای در رفتار با کارکنان انجمن و نیروهای موظف و داوطلب از اولویت‌های کلیدی مؤسسه است.
  - انجمن خود را موظف به حفاظت از کارکنان (نیروهای موظف و نیروهای داوطلب) در برابر هرگونه آسیب روحی و جسمی می‌داند.
  - انجمن تمام تلاش خود را برای حمایت از کسانی که نقض منشور اخلاقی را گزارش می‌دهند به کار می‌گیرد. این گزارش‌ها باید بدون نگرانی از تنزل جایگاه در انجمن مطرح شوند و به آن‌ها رسیدگی شود.
  - کارکنان انجمن تکریم، مهربانی و احترام در پاسخگویی را وظیفه خود دانسته و نهایت تلاش خود را در این جهت انجام می‌دهند.
 • ماده ۴- سایر موارد مرتبط با اصول اخلاقی انجمن نابینایان- تعامل با سایر نهادهای خیریه داخلی و بین‌المللی، عدم رقابت با آنها و هم گام و هم قدم بودن با سایر مؤسسات جهت انجام امور نیک از اولویت‌های انجمن است.