معرفی سازمان‌ها یا افراد علاقه‌مند

_

در این بخش شما می‌توانید با پر کردن فرم داوطلبین موجود در وبسایت انجمن به معرفی افراد یا مؤسسات و سازمان‌هایی که علاقمند کمک به مؤسسات نیکوکاری و از جمله انجمن نابینایان استان کرمان هستند کمک کنید تا بخشی از هزینه‌ها و نیازها را از این طریق تأمین کند.