مالی و مسکن

_

در بخش مالی و مسکن انجمن تلاش می‌کند با رایزنی با سازمان‌های ذی‌ربط و نیکوکارانی که مایل به همکاری و مساعدت در ساخت مسکن و یا کمک هزینه اجاره اعضا باشند، کمک کند تا معضل بزرگ این قشر از جامعه را در حد توان جبران نماید.