فرم عضویت اعضا  انجمن نابینایان کرمان
_
  • لطفا اعداد را به لاتین وارد کنید
  • درصورت دانش آموز یا دانشجو بودن اطلاعات زیر را پر کنید

  • لطفا اعداد را به لاتین وارد کنید
  • لطفا اعداد را به لاتین وارد کنید
  • لطفا مدارک خواسته شده را آپلود کنید. عکس ۴*۳، تمام صفحات شناسنامه، کارت ملی، کارت معلولیت، نامه اپتومتریست، آخرین مدرک تحصیلی،مدرک مهارتی

  • فایل ها را به اینجا بکشید