خرید اجناس و محصولات تولیدی نابینایان

_

یکی از اهداف انجمن ایجاد اشتغال برای نابینایانی است که فرصت‌های مناسب را به واسطه معلولیتی که دارند در جامعه نمی‌توانند پیدا کنند. انجمن برای کارآفرینی و ایجاد اشتغال و درآمد برای مددجویان کارهای هنری و صنایع دستی تولید شده آن‌ها را در سایت انجمن قرار می‌دهد تا با خرید این آثار زیبا در این امر نیکو سهیم باشید