حامی مالی شوید
_

مؤسسات خیریه برای انجام امور اداری و مددکاری نیازمند استخدام پرسنل دائمی و موظف هستند تا برای خدمت به مددجویان و ارائه آمارها و گزارش‌های شفاف و دوره‌ای، نیکوکاران را از فعالیت‌ها و کمک‌های انجام شده به درستی مطلع کنند. در این بخش شما می‌توانید با پر کردن فرم داوطلبین موجود در وبسایت انجمن حامی مالی بدون عنوان شوید و با معرفی خود به انجمن به لیست اعضای حمایت کننده بپیوندید و از این طریق انجمن را در تأمین هزینه‌های جاری یاری نمایید.