آموزشی، اجتماعی، فرهنگی و اشتغال
_

خدمات این بخش شامل موارد مختلفی از جمله آموزشی، فرهنگی، هنری و اشتغال می باشد.

  • انجمن نابینایان استان کرمان در بخش آموزشی تلاش می نماید تا با برگزاری و تشکیل کلاس های مختلف به سطح ارتقاء فرهنگی اعضا خود کمک نماید تا بدینوسیله نابینایان عزیز بتوانند از توانمندی های شان در ابعاد مختلف بهره وری نمایند.
  • از جمله کلاسهایی که انجمن در برنامه های آموزشی خود قرار داده می توان به کلاس های آموزش خط بریل، زبان انگلیسی، مهارت و یادگیری کار با کامپیوتر، موسیقی و آموزش سازهای مختلف، و دیگر موارد مورد درخواست اعضا با توجه به نیازهای روزشان اشاره کرد.
  • در بخش خدمات اجتماعی انجمن تلاش می نماید تا با اعزام مددکاران با تجربه به خانه های اعضائی که درخواست رسیدگی به وضعیتشان را دارند از نزدیک با زندگی آنان آشنا شوند و با ارزیابی و شناخت بوجود آمده از کمبود ها و مشکلات آنان آگاه شده و با کمک مشاوران با تخصص های مختلف بتوانند راه حل و پیشنهاداتی را در جهت رفع این مشکلات ارائه نمایند.
  • همچنین با ارزیابی و امکان سنجی از استعدادهای مختلف اعضا در زمینه های ورزشی و علاقه هر یک از آنان به رشته هایی که برای نابینایان مناسب است موقعیتی را فراهم نمایند تا استعدادهای خاص و توانمند در این رشته ها را به سازمان های ورزشی ذیربط معرفی نماید.
  • در بخش دیگری از خدمات از این گروه بحث اشتغال و آموزش نابینایان قرا دارد که انجمن تلاش می کند ابتدا با آموزش اعضا در تخصص هایی که در توان این افراد می باشد آگاهی و تخصص شان را به سطح مورد نظر رسانده و سپس با معرفی اعضا به سازمانها و حرف مختلف در جهت اشتغال آنان همراهی نماید.